EKP là hệ thống quản lý đào tạo an toàn, đáng tin cậy, dễ sử dụng và triển khai nhanh chóng. Không chỉ là một hệ thống quản lý học tập đơn thuần, EKP còn được áp dụng kết hợp vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đó không chỉ là một hệ thống quản lý học tập dùng để triển khai các hoạt động đào tạo của một tổ chức
Saba Publisher là một công cụ xây dựng và phát triển nội dung bài giảng điện tử sáng tạo, mạnh mẽ, giúp người sử dụng chia sẻ kiến thức. Là một phần của Saba Learning Suite, Saba Publisher cho phép người thiết kế xây dựng các bài giảng, các chuyên đề. Không chỉ có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, Saba Publisher còn là c&
Với mục tiêu đem lại những sản phẩm tốt nhất và cập nhật nhất cho thị trường Việt Nam cùng với các chuẩn dịch vụ đã được minh chứng thành công trên thế giới, GT&T đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực trong việc hợp tác với các đối tác mang tầm cỡ quốc tế.
Saba Centra là một môi trường học tập có tính tương tác cao, giúp cho các học viên có được trải nghiệm thực tế như chính môi trường học tập trên lớp. Với Saba Centra, các tổ chức hay công ty sẽ nhanh chóng đạt được các mục tiêu kinh doanh quan trọng đồng thời giảm thiểu các chi phí hoạt động khi áp dụng các chương trình đào tạo trực t
Với mục tiêu đem lại những sản phẩm tốt nhất và cập nhật nhất cho thị trường Việt Nam cùng với các chuẩn dịch vụ đã được minh chứng thành công trên thế giới, GT&T đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực trong việc hợp tác với các đối tác mang tầm cỡ quốc tế.
1
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi