Sự thành công của một doanh nghiệp là nhờ khả năng chia sẻ thông tin kinh nghiệm, đào tạo của doanh nghiệp đó. Vì thế các công cụ phát triển khóa học cho phép doanh nghiệp có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đào tạo tốt nhất đến từng nhân viên hay tới các doanh nghiệp khác giúp doanh nghiệp cắt giảm những chi phí kh&
WCS là ứng dụng cung cấp các chức năng voice chat, video, trình diễn, chia sẻ ứng dụng, chia sẻ tập tin ... đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu hội họp cũng như giảng dạy trực tuyến. Một số lợi ích mà WCS mang lại cho doanh nghiệp là:
Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS) là một gói phần mềm nhằm giúp giáo viên và nhà giáo dục có thể quản lý các nội dung, tài nguyên học tập và tạo báo cáo dựa trên tương tác giữa học viên và nội dung và giữa học viên với giảng viên.
Theo xu hướng hội nhập toàn cầu, bên cạnh những kỹ năng mềm cần thiết cơ bản trong công việc thì GT&T hiểu được rằng cần phải có những giải pháp để tổ chức thực hiện và triển khai các kỹ năng đó. Đáp ứng nhu cầu chung của doanh nghiệp, GT&T cung cấp các giải pháp toàn cầu như hệ thống quản lý đào tạo, hay các công cụ phá triển
1
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi