PSCU Financial Services là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ tài chính truyền thống và online cho các hội tín dụng, phục vụ cho hơn tám triệu chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và hơn 200,000 người đăng ký thanh toán hóa đơn online.
Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP, Inc)
ADP phát triển hết tiềm năng của các tổ chức thành viên bằng “LearningEDGE”
AXA Financial
Phát triển kỹ năng lãnh đạo trở thành ưu tiên chiến lược tại AXA Financial – công ty cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu
Được biết đến là một cung cấp đáng tin cậy, hiện nay khách hàng của SkillSoft có mạng lưới toàn cầu. Các khách hàng của SkillSoft hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, quản lý, ô tô, nhà hàng, khách sạn ...
Sự tuyệt vời và khác biệt của SkillSoft là khả năng tạo sự gắn kết chặt chẽ với khách hàng. Ở Thales, chúng tôi tin tưởng đã tiếp cận một cách đúng đắn với các đối tác. Trong đó, SkillSoft đóng một vai trò vô cùng quan trọng, với việc hợp tác với các nhóm Học tập & Phát triển và tham gia vào chương trình &l
1
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi