Thư viện kỹ năng IT bao gồm hơn 260 khóa học các kĩ năng IT cơ bản và hơn 1,500 khóa IT chuyên nghiệp hơn 12,000 đầu sách học online trong Tủ sách Books24x7 ITPro và Tủ sách Books24x7 OfficeEssentials. Ngoài ra công ty còn cung cấp dịch vụ hướng dẫn trực tuyến về các bài thi lấy chứng chỉ IT cơ bản và IT chuyên nghiệp
Thư viện kỹ năng IT chuyên nghiệp bao gồm các khóa học sau:Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội dung mô tả này cần bỏ sung thêm Nội du
Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo. Thay đổi phương thức lãnh đạo và quản lý trong một thế giới hội nhập để xâ
GT&T chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo điện tử cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Hiện nay, GT&T đã trở thành nhà cung cấp đại diện hàng đầu về dịch vụ đào tạo dựa trên công nghệ trực tuyến cho những thị trường đa dạng hơn như dịch vụ tài chính, y tế/khoa học đời sống, chính phủ và khu vực công tại Việt Nam. Với việc
Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới... Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn Thự
1
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi