SkillSoft là nhà cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến hàng đầu của Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo cho những doanh nghiệp toàn cầu, các chính phủ, tổ chức giáo dục cũng như những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong xã hội hiện nay, các bằng cấp, các kinh nghiệm có giá trị và các mối quan hệ ở vị trí cao không đủ để giúp bạn thăng tiến trong công việc. Bên cạnh đó bạn cần phải một loạt các kĩ năng hỗ trợ khác như kĩ năng kinh doanh, các kĩ năng mềm, kĩ năng IT… Nắm bắt được yêu cầu đó của xã hội, GT&T Việt Nam cung cấp các khóa học đào tạo kĩ năng
1
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi