Bản chất con người luôn chống lại sự thay đổi. Liên tục cải tiến cũng có nghĩa là liên tục thay đổi, và những thay đổi luôn đẩy con người ra khỏi “vùng an toàn” (comfort zone). Phản ứng phổ biến nhất của họ là cưỡng lại những thay đổi đó.
Bill Gates và Warren Buffett hợp tác làm từ thiện
Hai người giàu nhất hành tinh và cũng là đôi bạn thân lâu năm, Bill Gates và Warren Buffett vừa phát động chiến dịch tuyên truyền, vận động hàng trăm tỷ phú Mỹ hiến tối thiểu 50% tài sản để làm từ thiện.
1
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi