Giảng viên trực tuyến
Góp phần tạo nên sự thành công của doanh nghiệp thì nếu chỉ có các dịch vụ về nội dung thôi chưa đủ, vì Globallearn hiểu rằng, để nâng cao hiệu quả đào tạo hơn nữa cho các doanh nghiệp thì giáo viên trực tuyến là một phần không thể thiếu. Chính vì thế Globallearn cung cấp dịch vụ giáo viên trưc tuyến ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hai lĩnh vực cốt yếu nhất là đạo tạo tiếng Anh và đào tạo Kỹ Năng.Đàotạo tiếng Anh:
Với chương trình đào tạo tiếng Anhtoàn cầu của GlobalEnglish mà GT&T làm đại diện, các học viên có thể được học trực tiếp với 100% giáo viên bản ngữ Anh –Mỹ. Lớp học mở 24h/7 phù hợp với mọi trình độ tiếng Anh và nhiều chủ đề khác nhau

Đào tạo kỹ năng:
GT&T hiểu rằng mô hình học trực tuyến mà không có giáo viên cũng chưa thỏa yêu cầu của một số doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo hơn nữa cho nhân viên. Do đó GT&T và doanh nghiệp đó có thể kết hợp và mở lớp học trực tuyến có giáo viên hướng dẫn trực tuyến. Tương tự như lớp học tiếng Anh thì với lớp đào tạo kỹ năng các học viên cũng sẽ được học với giáo viên trực tuyến, giáo viên sẽ có thể hỗ trợ học viên như lớp học thực. Ở đây học viên cũng có thể trao đổi ý kiến, thảo luận, phát biểu, dưới sự hướng dẫn của giáo viên


Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi