Case Study - Saba
The Internal Revenue Service (IRS) đã sử dụng tính năng hội thảo trên nền web của Saba Centra để tạo dựng môi trường cộng tác ảo trên phạm vi toàn doanh nghiệp. IRS đã sử dụng dịch vụ của Saba Centra từ năm 2001 và áp dụng cho 50.000 người dùng. Trong năm 2010, IRS đã sử dụng môi trường e-Learning/Cộng tác của Saba Centra cho hơn 28.000 sự kiện, bao gồm các sự kiện đào tạo và họp trực tuyến (e-meeting) với hơn 116.000 người tham gia. IRS đã tiết kiệm được tới 61,9 triệu USD trong năm 2010, và tới tháng 3 năm 2011 thì số tiền tiết kiệm lũy tích trong hơn 10 năm tham gia dự án sẽ lên tới trên 250 triệu USD.

Allina Hospitals & Clinics có trên 23.000 nhân viên chính thức và hơn 4.100 học viên bên ngoài. Với sự hỗ trợ của Saba Learning và Saba Collaboration, hệ thống quản lý học tập Allina đã cho phép người dùng có thể thiết lập và quản lý các cộng đồng, tham gia và các phiên thảo luận, đăng và trả lời câu hỏi, chia sẻ trên nội dung thông qua việc sử dụng chức năng wiki. Ngoài ra, Allina còn sử dụng các quy trình của Saba để theo dõi số giờ học tập bắt buộc của học viên.
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi