Case Stuy - NetDimensions
Hàng không Cathay Pacific theo dõi hành vi của nhân viên nhằm cải thiện hiệu quả công việc
Công ty Bersin & Associates đã tiến hành nghiên cứu về cách thức Cathay Pacific cải tiến quy trình quản lý hiệu quả công việc. Cathay Pacific là hãng hàng không quốc tế cung cấp dịch vụ cho hơn 90 điểm đến và mỗi năm chuyên chở cho hơn 15 triệu lượt khách.
Thách thức
Cathay Pacific đã từng tiến hành quy trình đánh giá hiệu quả công việc theo từng ngày nhưng hệ thống này không thực sự phù hợp cho việc đánh giá hiệu quả công việc. Nhân viên tuân thủ theo quy trình này nhưng lại không thực sự cam kết với nó. Cathay Pacific cần một phương thức đánh giá hiệu quả công việc có khả năng thu hút sự tham gia của nhân viên và có thể trao quyền cho họ.
Kết quả
Hệ thống quản lý học tập (LMS) EKP của NetDimensions đã cung cấp phần khung quan trọng trong hệ thống quản lý hiệu quả công việc nhằm tiếp tục đảm bảo dịch vụ khách hàng và năng lực của nhân viên ở cấp độ cao nhất.

Delphi and EKP: Winning All Around
Từ hơn một thế kỷ tới nay, Delphi đã cung cấp công nghệ xe hơi tiên tiến cho các hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới. Với hơn 100.000 nhân viên làm việc tại 270 địa điểm và 24 trung tâm kỹ thuật đặt tại 32 quốc gia, Delphi đã đem tới những cải tiến thời gian thực, giúp sản phẩm trên nên thông minh hơn, an toàn hơn cũng như hiệu quả hơn.
Với sự hỗ trợ từ Net Dimensions, Delphi đã có thể quản lý mô hình doanh nghiệp mở rộng đối với các xưởng cơ khí nhằm cải thiện năng suất, kiểm soát chi phí, tăng doanh thu và quản lý các rủi ro liên quan.
Thách thức
The Delphi Service Centre (DSC) program is designed to equip independent garages with the requisite knowledge necessary to operate successfully. This, in turn, grows Delphi's market share in the aftermarket automotive parts business.
Chương trình Delphi Service Centre (DSC) được đưa ra nhằm trang bị cho các ga-ra độc lập những kiến thức cơ bản để có thể hoạt động thành công. Chương trình này giúp Delphi tăng thị phần trong lĩnh vực phụ kiện ô tô kéo theo.
Mặc dù với độ phủ sóng toàn cầu và đã lên kế hoạch phát triển mạng lưới các phân xưởng DSC rộng khắp Châu Âu, các cấp lãnh đạo cấp cao của Delphi vẫn nhận thức được rằng quá trình phát triển các ga-ra trên phạm vi toàn cầu đó sẽ gặp phải rất nhiều thách thức về mặt logistics.
Kết quả
Hệ thống quản lý học tập (LMS) EKP của NetDimensions đã mang lại cho các kỹ sư cũng như nhân viên trong các phân xưởng trên khắp thế giới cơ hội được truy cập chương trình đào tạo tại bất kỳ thời điểm nào. Thông qua LMS, EKP đã mang lại cho Delphi khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như cách thức gia tăng các khoản phải thu.
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi