Khách hàng nói gì?

“ Chúng tôi hi vọng vốn kiến thức nghề làm vườn của cả giáo viên và học viên sẽ tăng lên trong năm tới vì họ có thể tận dụng các bài giảng thông qua hệ thống EKP mà chúng tôi cung cấp. Các bài kiểm tra chứng chỉ quản lý trực tuyến thông qua EKP sẽ cho phép chúng tôi tiết kiệm được tiền bạc trong việc quản lý thi cử, nhưng đồng thời cũng tiết kiệm được tiền của khách hàng bằng việc giảm thiểu các chi phí đi lại cho bài thi. Các tính năng phần mềm kiêm tra của EKP giúp cho việc quản lý các bài thi và các bài viết hiệu quả hơn”
Merry Mott, FNGLA


“Là một công ty đang mở rộng và năng động với ngân sách đào tạo hiện đại, EKP cho phép chúng tôi thông báo và đào tạo nhân viên theo chủ để phù hợp phương tiện học này theo một cách hiệu quả về chi phí"
Christina Putman, Marquette Management

“EKP có đủ tất cả chức năng mà chúng tôi cần và thậm chí còn hơn thế”
Dawn Karner, Cache Creek Casino Resort
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi