Giới thiệu chung về EKP của NetDimensions
EKP là hệ thống quản lý đào tạo an toàn, đáng tin cậy, dễ sử dụng và triển khai nhanh chóng. Không chỉ là một hệ thống quản lý học tập đơn thuần, EKP còn được áp dụng kết hợp vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đó không chỉ là một hệ thống quản lý học tập dùng để triển khai các hoạt động đào tạo của một tổ chức mà còn là một công cụ hữu hiệu để đo lường và tạo ra các báo cáo về hoạt động đào tạo, đảm bảo sự nhất quán về đào tạo trong hệ thống, tự động theo dõi và báo cáo cũng như thực hiện đánh giá và kiểm tra.
Hệ thống EKP của NetDimensions là một hệ thống quản lý học tập giúp các nhà quản lý và quản trị viên kiểm soát toàn bộ quá trình học tập, đào tạo và phát triển. Hệ thống có thể tải lên, chạy khóa học, theo dõi và quản lý các khóa học theo chuẩn SCORM và hỗ trợ đăng ký user theo cá nhân hoặc theo nhóm. Hệ thống EKP có các công cụ để quản lý chương trình đào tạo, các sáng kiến về chế tài đào tạo, các đánh giá về hiệu quả làm việc, cấp chứng chỉ và giấy phép, các năng lực và kế hoạch nhân sự kế cận. Ngoài ra, EKP còn được còn là một công cụ hữu hiệu để đo lường và tạo ra các báo cáo về hoạt động đào tạo, đảm bảo sự nhất quán về đào tạo trong hệ thống, tự động theo dõi và báo cáo cũng như thực hiện đánh giá và kiểm tra.

 
Hiện nay, các tổ chức trên thế giới đã triển khai EKP để
 •  Đào tạo trên nền web/đào tạo trực tuyến
 • Quản lý nội dung/dữ liệu đào tạo
 • Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên
 • Các chương trình cấp chứng chỉ
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý Thương mại điện tử eCommerce
 • Đào tạo mở rộng của doanh nghiệp
 • Quản lý mạng lưới phân phối nhượng quyền
Các tính năng của EKP
 • Đánh giá kết quả học tập của học viên dành cho nhà quản lý, giáo viên và người quản trị
 • Cấp chứng chỉ và đánh giá kỹ năng
 • Quản lý năng lực và hồ sơ nghề nghiệp
 • Kịp thời công bố tin tức liên quan đến đào tạo cho tất cả nhân viên
 • Theo dõi việc đăng ký khoá học và hồ sơ học tập của học viên
 • Tạo và quản lý các kế hoạch đào tạo
 • Thực hiện đánh giá kỹ năng và đánh giá khoá học/giáo viên
 • Tự động hoá quy trình phân phát tài liệu đào tạo
 • Thu thập ý kiến phản hồi cho các hoạt động quan trọng
 • Kê khai chi phí và đưa ra báo cáo đánh giá hiệu quả của tài liệu đào tạo
 • Báo cáo trên nền dashboard theo dạng sơ đồ
 • Tích hợp Wiki cho phép học viên dễ dàng tra cứu thông tin
 • Tính năng nâng cao cho việc lập kế hoạch các phiên học
 • Hoạch định nhân sự
 • Tự động báo cáo và theo dõi
 • Chuẩn hóa các thủ tục
 • Kiến thức toàn cầu tập trung trên một hệ thống 
 • Tăng cường sự tương tác và trao đổi kiến thức trong tổ chức
 • Theo dõi việc tuân thủ các quy định của tổ chức
 • Truy cập, theo dõi, đánh giá và cập nhật các tài liệu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu vào bất kỳ thời điểm nào
 • Quản lý tổng hợp toàn bộ quá trình đào tạo của tổ chức
 • Hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ


EKP sẽ giúp doanh nghiệp 
 • Nâng cao hiệu quả của các chương trình đào tạo về tuân thủ
 • Tăng thêm tính hấp dẫn của các chương trình đào tạo
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Xác định các kỹ năng và năng lực
 • Giảm thiểu các chi phí về vận hành và đi lại công tác
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi