Công cụ hỗ trợ tạo bài giảng


Tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ việc phát triển nội dung hợp tác

Sự thành công của một doanh nghiệp là nhờ khả năng chia sẻ thông tin kinh nghiệm, đào tạo của doanh nghiệp đó. Vì thế các công cụ phát triển khóa học cho phép doanh nghiệp có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đào tạo tốt nhất đến từng nhân viên hay tới các doanh nghiệp khác giúp doanh nghiệp cắt giảm những chi phí không cần thiết. Doanh nghiệp cũng có thể tận dụng các mẫu tạo bài giảng cũ thông qua thư viện chia sẻ, điều này mang lại hiệu suất cao hơn, truyền tải thông tin, kinh nghiệm nhanh hơn, nội dung tái sử dụng do đó tiết kiệm tiền bạc.

Gia tăng giá trị của các khóa học
Với giao diện thân thiện dễ dùng, các công cụ phát triển khóa học có thể tạo ra các bài giảng sinh động hấp dẫn, gần gũi và dễ theo dõi. Điều này giúp cho học viên có thể tiếp thu và ghi nhớ kiến thức một cách nhanh chóng, nhằm tăng lên hiệu suất đào tạo.

Tối ưu hóa tính chính xác và ổn định về mặt nội dung
Nội dung các khóa học được các chuyên gia hợp tác và chuẩn hóa, nội dung có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu đào tạo riêng của từng doanh nghiệp.Các công cụ để phát triển khóa học có các tính năng sau:
  • Bản quyền của các nhà cung cấp uy tín trên thế giới
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
  • Các tương tác học tập sáng tạo, linh hoạt
  • Xử lý đa dạng & nhanh chóng các thành phần đồ họa, âm thanh, multimedia
  • Tối ưu hóa nội dung một cách chính xác và kiểm soát tính nhất quán của bài giảng
  • Mô phỏng chính xác và trung thực các hoạt động, thao tác
  • Khả năng tái sử dụng dữ liệu cao
  • Tính năng tạo các bài kiểm tra đa dạng
  • Tốc độ xuất bản nhanh chóng…

Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi