Giới thiệu chung về LMS


Hệ thống quản lý học tập
(Learning Management System – LMS) là một gói phần mềm nhằm giúp giáo viên và nhà giáo dục có thể quản lý các nội dung, tài nguyên học tập và tạo báo cáo dựa trên tương tác giữa học viên và nội dung và giữa học viên với giảng viên.

Một LMS có thể giúp người dạy quản lý người học, theo dõi sự tiến bộ của họ và tiến độ hoàn thành các hoạt động học tập. LMS cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ công việc hành chính như lập các báo cáo gửi đến giáo viên, nhưng nó không thường được dùng để tạo ra nội dung bài học. Thông thường, một LMS có thể chạy trên nền web
nên người học có thể truy cập nội dung học tập mọi lúc mọi nơi.


Mặc dù các hệ thống này thường được cho là các công cụ chủ yếu dành cho việc đào tạo từ xa, chúng lại thường được các trường học và giáo viên dùng để bổ sung cho lớp học truyền thống.


Mọi LMS đều cung cấp một bộ công cụ cơ bản như nhau: cách thức trình bày nội dung theo cấu trúc thư mục, công cụ đánh giá, công cụ thảo luận nhóm, bảng thông báo chung, sổ điểm, bảng khảo sát… Các LMS khác nhau ở giao diện người dùng, các chức năng phụ thêm, bản quyền, giá cả, dịch vụ để xây dựng bài giảng và đào tạo sử dụng, và khả năng tích hợp với các hệ thống khác đang vận hành trong mạng nhà trường như e-mail, đăng ký tài khoản.


Hiện nay,
GT&T Việt Nam cung cấp Hệ thống quản lý học tập của 2 đối tác chính:
  • Tập đoàn Saba
  • Tập đoàn NetDimentions

Các yêu cầu xây dựng hệ thống LMS:
Hạ tầng truyền thông và mạng:
Bao gồm các thiết bị đầu cuối người dùng (học viên), thiết bị tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, mạng truyền thông, ...
Hạ tầng phần mềm:
Các phần mềm LMS, LCMS, Authoring Tools (Aurthorware, Toolbook,...)
Nội dung đào tạo (hạ tầng thông tin):
Phần quan trọng của E-learning là nội dung các khoá học, các chương trình đào tạo, các courseware.

Một LMS về cơ bản sẽ có các tính năng sau:
Đăng kí:
Học viên đăng ký thông qua môi trường web. Việc quản lý học viên cũng thông qua môi trường web
Lập kế hoạch:
Lập lịch các khóa học và tạo chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức và cá nhân.
Phân phối:
Phân phối các khóa học trực tuyến, các bài thi và các tài nguyên khác
Theo dõi:
Theo dõi quá trình học tập của học viên và tạo các báo cáo
Trao đổi thông tin:
Trao đổi thông tin bằng chát, diễn đàn, e-mail….
Kiểm tra:
cung cấp khả năng kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên
Các tính năng trên giúp cho doanh nghiệp có thể:
Triển khai & quản lý các nội dung đào tạo, tài nguyên học tập đa dạng
Quản lý học viên, các hoạt động đào tạo online & offline, tính toán chi phí đào tạo, Hàng trăm mẫu báo cáo có sẵn & tùy chỉnh
Tạo & quản lý ngân hàng đề thi, tạo bài kiểm tra, đánh giá học viên
Đánh giá, phân tích& quản lý năng lực của cán bộ nhân viên trong tổ chức
Quản lý & lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên
Xác định, quản lý & phát triển nguồn nhân tài trong tổ chức
Hệ thống học tập di động (Mobile LMS), cho phép học viên học ngay cả khi máy tính của bạn không kết nối Internet.
Tạo & quản lý các diễn đàn, chia sẻ thông tin
  • Tính bảo mật cao
  • Dễ dàng triển khai và điều chỉnh quy mô triển khai một cách linh hoạt
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi