Lợi ích vượt trội của GlobalSolution


Theo xu hướng hội nhập toàn cầu, bên cạnh những kỹ năng mềm cần thiết cơ bản trong công việc thì GT&T hiểu được rằng cần phải có những giải pháp để tổ chức thực hiện và triển khai các kỹ năng đó. Đáp ứng nhu cầu chung của doanh nghiệp, GT&T cung cấp các giải pháp toàn cầu như hệ thống quản lý đào tạo, hay các công cụ phá triển khóa học, lớp học ảo, họp trực tuyến…


Hệ thống Quản lý Đào tạo

 • Tăng doanh thu do tăng tốc thời gian nhân viên nâng cao trình độ (ví dụ như các chuyên gia bán hàng tìm hiểu sản phẩm nhanh hơn, bắt đầu bán hàng nhanh hơn & hiệu quả hơn)
 • Tăng doanh thu do khách hàng có được sự hài lòng cao hơn (ví dụ như các nhân viên được đào tạo cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn)
 • Giảm chi phí di chuyển với eLearning và lớp học ảo
 • Giảm chi phí quản lý lịch trình đào tạo (ví dụ như tốn ít giờ quản lý đào tạo)
 • Giảm sự cố và chi phí hỗ trợ đào tạo nhân viên và khách hàng (ví dụ thuê mướn địa điểm, máy móc, điện thoại …)
 • Giảm rủi ro tài chính và chi phí của hoạt động đào tạo cẩu thả (một LMS tốt được phát triển dựa trên những nguyên lý sư phạm hiệu quả)
 • Giảm chi phí cho bộ phận công nghệ thông tin nội bộ (ít phần cứng, nhân sự, thời gian triển khai) bằng cách sử dụng LMS theo mô hình SaaS (Software as a Service - Phần mềm như một dịch vụ)

Ngoài ra, việc triển khai LMS hiệu quả có sẽ mang lại những lợi ích không thể đo được như sau:

 • Nhân viên học một cách thoải mái do chủ động giờ giấc, địa điểm học tập.
 • Không có sự xung đột hay căng thẳng do không học tập trung với đồng nghiệp.
 • Nhân viên hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với những khách hàng khó tính.
 • Khách hàng hài lòng vì có thể học cách sử dụng sản phẩm từ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và không giới hạn số lần.

Bộ công cụ phát triển bài giảng điện tử tổng thể
Công cụ phát triển bài giảng giúp bạn chia sẻ kiến thức, giúp cho các nhà thiết kế và các chuyên gian nâng cao khả năng với giao diện thân thiện, đồng thời cho phép các nhà chương trình không chuyên có thể dễ dàng sáng tạo. Do đó bạn có thể:

+ Tăng chất lượng và giá trị các khóa học

+ Chia sẻ kiến thức

+ Chỉnh tạo nội dung chính xác và kiểm soát được nó.

Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi