Case Study - PSCU Financial Services
Công ty Financial Services xây dựng văn hóa vững mạnh về đào tạo E-learning

Hồ sơ công ty

PSCU Financial Services là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ tài chính truyền thống và online cho các hội tín dụng, phục vụ cho hơn tám triệu chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và hơn 200,000 người đăng ký thanh toán hóa đơn online.
Thách thức
Công ty đã đánh giá chương trình đào tạo hiện thời, muốn mở rộng hơn nữa các cơ hội đào tạo đồng thời phải cắt giảm chi phí. Ngoài ra, việc giới thiệu hình thức đào tạo E-learning đòi hỏi sự thay đổi văn hóa lớn lao cho 700 nhân viên.
Giải pháp
SkillSoft và PSCU Finanacial Services đã cùng nhau phát triển một kế hoạch marketing chiến lược trong khoảng thời gian ba năm, sử dụng phương pháp luận của SkillSoft. Mục tiêu đó là tạo sự nhận thức về đào tạo E-learning và chấp nhận cơ hội học tập mới mẻ này.
Kết quả
Hình thức đào tạo E-learning đã được lồng ghép vào văn hóa doanh nghiệp ở các cấp độ cao nhất trong tổ chức. Cho dù hình thức E-learning là không bắt buộc nhưng FSCU Financial Services thông báo tỉ lệ sử dụng tới 80 phần trăm.
Khuyến khích thay đổi văn hóa
Sứ mệnh của PSCU Financial Services là trở thành công ty hàng đầu trong ngành tín dụng trong việc định nghĩa và cung cấp các giải pháp dịch vụ tài chính chất lượng, bằng việc tạo đòn bẩy cho cấu trúc hợp tác do thành viên sở hữu, phạm vi, khiến thức chuyên môn và cộng tác chiến lược. Trước khi triển khai đào tạo E-learning, trong hệ thống đã có phương thức đào tạo vững mạnh và thành công nhưng đội dự án vẫn thấy cần thiết phải xây dựng một kế hoạch marketing chiến lược để bắt đầu triển khai sáng kiến đào tạo E-learning.
Nhằm tạo ra sự nhận thức, PSCU Financial Services và nhóm quản lý tài khoản PSCU Financial Services của SkillSoft đã kết hợp chiến dịch marketing chiến lược mục tiêu. PSCU Financial Services mong muốn sẽ tích hợp đào tạo vào trong cuộc sống của doanh nghiệp và nuôi dưỡng một môi trường trong đó có thể kết hợp hình thức E-learning vào các mục tiêu kinh doanh và mục đích của công ty.
Ông Todd Slater, giám đốc của khối dịch vụ truyền thông sáng tạo cho biết: “Đối với những công ty đang muốn đạt được các mục tiêu tương tự, việc tìm kiếm một nhà cung cấp hỗ trợ họ trong quá trình này là vô cùng quan trọng. Chúng tôi tin tưởng SkillSoft là nguồn tài nguyên của mình. Chúng tôi đã không cần phải lập các tài liệu quảng cáo; chúng tôi chỉ phải chỉnh sửa những nội dung SkillSoft cung cấp để phù hợp với những yêu cầu kinh doanh của mình.”
Ngoài nhóm quản lý tài khoản của SkillSoft, ông Slater còn có bốn chuyên viên đào tạo tham gia vào việc khởi xướng đào tạo cộng thêm một người nữa chuyên về đào tạo E-learning.
Năm thứ nhất – nhận thức
PSCU Financial Services đã mua 40 khóa học của SkillSoft bao gồm MS Office và phần mềm giảng dạy phát triển chuyên môn. Công ty bắt đầu bằng chương trình khung kế hoạch marketing do SkillSoft cung cấp, sau đó tùy chỉnh để phù hợp với các nhu cầu của nhân viên.
Công ty đã lựa chọn chiến dịch marketing với tên gọi “It’s Coming” dựa theo hình thức một bộ phim làm phương thức giới thiệu hình thức đào tạo E-learning. Công ty đã tổ chức lễ ra mắt, còn có cả thảm đỏ và bắp rang bơ. Người tư vấn quản lý tài khoản của Skillsoft đã hỗ trợ trong việc phát triển chương trình và đưa ra các hướng dẫn về chương trình và việc triển khai. Trong lễ ra mắt chương trình đầu tiên đó đã có tới gần 150 nhân viên tham dự.
Chiến dịch ban đầu tập trung vào các lợi ích, tính dễ dàng sử dụng và vào giá trị của hình thức đào tạo E-learning cho học viên. Khi chương trình này được triển khai, PSCU Financial Services đã phát triển một chương trình quảng cáo liên tục cho chiến dịch marketing hiện thời. Sự giao tiếp giữa nhóm của PSCU Financial Services và nhóm quản lý tài khoản của SkillSoft là nhất quán và liên tục.
Kết quả của năm thứ nhất
• Mở rộng cung ứng tới 250 khóa học vào cuối năm
• Các nhà quản lý cần sự tư vấn về việc tích hợp các khóa học vào các kế hoạch phát triển chuyên môn
• Lập nhiều giấy chứng nhận có giá trị cao
• Một số phòng ban yêu cầu có các chương trình giảng dạy E-learning cụ thể (bán hàng, quản lý dự án, IT)

Năm thứ hai – Tích hợp
Thư viện các khóa học SkillSoft của công ty được nâng cao, bao gồm nhiều đường dẫn được điều chỉnh cho phù hợp với các năng lực của công ty. Nhóm marketing đã tiếp tục thực hiện các chiến dịch marketing hàng loạt và sử dụng mạng nội bộ intranet và e-mail công ty để quảng bá về các khóa học cũng như mô tả các câu chuyện về sự thành công.
Các nhà quản lý cho phép việc đào tạo được tính theo số giờ trong một quý, và công ty vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá marketing mục tiêu.
Trong suốt năm thứ hai, chủ tịch của PSCU Financial Services, ông David J. Serlo đã trao giải thưởng cho những nhân viên đã hoàn thành một chương trình chứng chỉ online. Hành động này thể hiện cho nhân viên thấy rằng ban quản lý cấp cao đánh giá cao vai trò của giáo dục.
Kết quả trong năm thứ hai
• Tăng 50% số người sử dụng so với năm trước
• Thêm nhiều khóa học được đưa vào các kế hoạch phát triển
• Các khóa học online được đưa vào các cung ứng chính thức và các chương trình giảng dạy của các bộ phận (tài chính, phát triển kỹ năng quản lý và trung tâm hỗ trợ)
• Các khóa học đã bắt đầu thay thế các khóa học truyền thống có sự hướng dẫn của giáo viên vì lý do tiết kiệm chi phí
• Đào tạo online đã trở thành một phần trong hệ thống thuật ngữ của công ty
• Các khóa học đã được nhóm phát triển của tổ chức sử dụng cho việc phát triển năng lực
Năm thứ ba – Chấp thuận
PSCU Financial Services vẫn đang tiếp tục tiến hành các chiến dịch marketing hàng loạt và marketing mục tiêu. Các khóa học online giờ đây đã được lồng ghép vào các bản đánh giá hàng năm. Công ty đang tích hợp toàn bộ các khóa học vào các chương trình giảng dạy đào tạo chính thức, bao gồm phát triển kỹ năng quản lý, đào tạo kỹ năng lãnh đạo, phát triển chuyên môn và các bản báo cáo hàng năm.
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi