Case Study - AXA Financial
AXA Financial
Phát triển kỹ năng lãnh đạo trở thành ưu tiên chiến lược tại AXA Financial – công ty cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu
Thách thức
Tháng Tám năm 2003, Ban quản lý cấp cao của AXA Financial đã xác định kỹ năng lãnh đạo chính là lợi thế cạnh tranh để tạo sự khác biệt cho công ty. Nhóm đào tạo và phát triển đã được giao nhiệm vụ là tìm ra cách thức phát triển tốt nhất các tài năng về lãnh đạo để mang lại lợi ích cho tổ chức.
Giải pháp
Đội ngũ cán bộ của nhóm đào tạo và phát triển đã lập một chương trình khung về phát triển kỹ năng quản lý, là một phần của chương trình quản lý hiệu quả công việc của AXA, xác định các năng lực cốt lõi và định nghĩa các đặc tính hành vi cho các chức danh. Nhóm đã kết nối các hình thức tài nguyên đào tạo, bao gồm chương trình đào tạo E-learning của SkillSoft cho mỗi năng lực cốt lõi ở mỗi cấp độ nghề nghiệp.
Kết quả
Tháng 6 năm 2005, AXA Financial đã có 1349 học viên tham gia hệ thống quản lý học tập SkillPort® – tăng 338% so với năm trước. Có được mức tăng trưởng như vậy là nhờ sự đóng góp của nhóm đào tạo và phát triển cho sáng kiến phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Phát triển các nhà lãnh đạo trong tương lai
Tháng 8 năm 2003, Ban quản lý cấp cao của AXA Financial đã xác định kỹ năng lãnh đao chính là lợi thế cạnh tranh để tạo sự khác biệt của công ty trên thị trường và giúp định hướng sứ mệnh của công ty đó là “trở thành công ty hàng đầu của ngành trong việc cung cấp tư vấn và giải pháp tài chính cho khách hàng.” Theo lời ông Chance Brown, trợ lý phó giám đốc khối nhân sự, đào tạo và phát triển của AXA Financial, nhóm của ông được giao nhiệm vụ xác định và phát triển các chương trình, tài nguyên và công cụ phù hợp để phát triển nhân viên theo hướng đem lại lợi ích cho tổ chức. Dưới sự chỉ đạo của của phó giám đốc khối nhân sự, đào tạo và phát triển, ông Pauline Morris, bộ phận đào tạo đã bắt đầu tập trung và các mục tiêu chiến lược chính đó là: làm sao để sắp xếp đúng người vào đúng nghề và làm đúng việc.
Ông Brown giải thích: “Đầu tiên chúng tôi nghiên cứu cách thức tốt nhất để phát triển các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ của tổ chức. Chúng tôi bắt đầu bằng việc xác định các năng lực cốt lõi, tổ chức các tài nguyên đào tạo cho mỗi năng lực và kết nối những năng lực và tài nguyên liên quan đó tới các chức danh riêng lẻ.”
Quy trình rà soát bao gồm phân tích các năng lực hiện thời của công ty, sử dụng làm mốc tiêu chuẩn cho bảng xếp hạng Fortune 500 và tư vấn cho các chuyên gia về năng lực. Quy trình này đã tạo ra được 10 năng lực như sau, mà theo như lời của ông Brown thì những năng lực đó vừa khái quát cho toàn bộ tổ chức nhưng cũng vừa cụ thể để phát triển các lãnh đạo trong phạm vi chức danh cụ thể:
• Khả năng thích ứng và tính linh hoạt
• Trình độ tác nghiệp xuất sắc
• Kiến thức về kinh doanh
• Hợp tác và làm việc nhóm
• Giao tiếp
• Tập trung vào khách hàng
• Định hướng hiệu quả công việc
• Giải quyết vấn đề và đổi mới
• Sự liêm chính và đạo đức
• Lòng dũng cảm
Các chức danh trong AXA Financial bao gồm nhân viên, quản lý/giám đốc, người đóng góp cá nhân và chuyên viên hỗ trợ. Các nhân viên của nhóm đào tạo và phát triển cũng đã lên sơ đồ các tài sản đào tạo của công ty cho mỗi một năng lực. Những tài sản này gồm có các hoạt động tại nơi làm việc, các tài liệu tự học, các bài đọc gợi ý, phần mềm giảng dạy E-learning của Skillsoft, đào tạo có giáo viên hướng dẫn bên ngoài và các các đường link Web bên ngoài.

Tích hợp việc quản lý hiệu quả công việc
Một phần quan trọng của sáng kiến phát triển kỹ năng lãnh đạo dựa trên năng lực là kết nối các kết quả với các bản tổng kết hiệu quả công việc hàng năm và các kế hoạch phát triển. Trước kia việc phát triển vẫn được đề cập trong bản kế hoạch hiệu quả công việc hàng năm vào cuối năm. Nhân viên và cán bộ giám sát sẽ thảo luận về các mục tiêu và các sáng kiến tự cải tiến cho năm tới, tuy vậy hai bên vẫn chưa xác định được cấu trúc chính thức nào về năng lực/phát triển sẵn có để hướng dẫn thực hiện quá trình.
Mục tiêu của sáng kiến phát triển kỹ năng lãnh đạo là tăng số kế hoạch phát triển đã hoàn thành thông qua phương pháp dựa trên năng lực, được chính thức hóa nhằm phát triển các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ.
Bộ phận đào tạo đã triển khai cơ sở dữ liệu và mạng nội bộ intranet của công ty bao gồm các file mẫu để hoàn thành kế hoạch phát triển, thông tin và các đặc tính hành vi về mỗi năng lực, chức danh và tất cả các tài nguyên đào tạo sẵn có. Mạng intranet gồm có các kết nối nhanh tới SkillPort® - hệ thống quản lý học tập của SkillSoft, qua đó nhân viên của AXA có thể truy cập các khóa học về kinh doanh, IT và ứng dụng văn phòng.
Lý tưởng là để có thể hoàn thành một kế hoạch phát triển thì một nhân viên cần phải xem xét các yếu tố sau: bản tống kết hiệu quả công việc của năm trước, các mục tiêu kinh doanh cá nhân cho năm tới và các lĩnh vực năng lực hỗ trợ cho việc đạt được những mục tiêu kinh doanh đó, các nguyện vọng nghề nghiệp ngắn hạn – đây là những kỹ năng một nhân viên muốn phát triển trong tương lai gần. Sau khi đã đánh giá những yếu tố then chốt, học viên đó sẽ lựa chọn để tập trung vào các năng lực cụ thể từ danh sách 10 năng lực và lựa chọn những tài nguyên ứng dụng phù hợp với chức danh của mình.
Ông Brown cho biết: “Quá trình này cho phép chúng tôi cấu trúc theo cách nhân viên có thể kết nối bằng giao diện và trò chuyện với người quản lý của mình về kế hoạch phát triển. Nhân viên cần phải được sở hữu chính nghề nghiệp của mình. Họ có thể đệ trình bản kế hoạch phát triển cho người quản lý.”

Các kết quả trong kỹ năng lãnh đạo
AXA Financial đã triển khai cơ sở dữ liệu lập kế hoạch phát triển vào ngày 27 tháng 4 năm 2005. Trong vòng 24 tiếng, 166 nhân viên đã hoàn thành kế hoạch phát triển. Và đến ngày 1 tháng 6 con số này đã tăng lên là 2000 người.
Việc sử dụng phương thức đào tạo E-learning của Skillsoft đã tăng một cách bền vững, từ con số 308 người tham gia vào tháng 1 năm 2004 lên 1,349 người vào tháng 6 năm 2005 – tăng 338%. Ông Brown cho rằng được như vậy là do đã điều chỉnh phần mềm giảng dạy E-learning với chiến lược phát triển kỹ năng lãnh đạo của công ty.
Ông cho biết: “Từ năm 2002 tới nay, chúng tôi vẫn đang sử dụng SkillSoft. Tuy nhiên sự tăng trưởng gần đây của công ty là nhờ có sự điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh và quản lý hiệu quả công việc với sự hỗ trợ của chiến lược marketing ồ ạt (aggressive marketing) cho đào tạo E-learning. Chúng tôi bắt đầu marketing hình thức đào tạo E-learning theo ngữ cảnh chiến lược phát triển kỹ năng lãnh đạo, như vậy nhân viên giờ đây có thể ngữ cảnh hóa đào tạo E-learning.”
Theo lời ông Brown thì nhóm của ông đã nhận được những phản hồi rất tốt về chương trình. Ông yêu cầu nhân viên gọi cho mình để nói mối quan hệ của họ với bộ phận nhân sự đã thay đổi thế nào và cách thức chương trình tạo ra một khuôn khổ để kết nối người quản lý với nhân viên. Ông nói: “Đây đúng là phản hồi tuyệt với bởi đó chính là điều chúng tôi đang hướng tới. Từ quan điểm đó có thể thấy rõ nhân viên đã nắm bắt được chương trình như thế nào.”


Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi