Khách hàng
Được biết đến là một cung cấp đáng tin cậy, hiện nay khách hàng của SkillSoft có mạng lưới toàn cầu. Các khách hàng của SkillSoft hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, quản lý, ô tô, nhà hàng, khách sạn ...

Trên thế giới, các khách hàng có thể kể đến của SkillSoft bao gồm:



Mặc dù mới có mặt ở Việt Nam khoảng 3 năm nhưng SkillSoft đã nhanh chóng trở thành đối tác chiến lược của nhiều Công ty/Tập đoàn lớn như:






Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi