Thư viện kỹ năng IT cơ bản


Thư viện kỹ năng IT bao gồm hơn 260 khóa học các kĩ năng IT cơ bản và hơn 1,500 khóa IT chuyên nghiệp hơn 12,000 đầu sách học online trong Tủ sách Books24x7® ITPro và Tủ sách Books24x7® OfficeEssentials. Ngoài ra công ty còn cung cấp dịch vụ hướng dẫn trực tuyến về các bài thi lấy chứng chỉ IT cơ bản và IT chuyên nghiệp

Danh mục các khóa học IT cơ bản

Adobe

Best Practices for Desktop Users

Microsoft Office 2007

Microsoft Internet Explorer 7

Microsoft Internet Explorer 6

Seagate Crystal Reports

Microsoft Windows Vista

Mentoring Assets

Test Preps

Microsoft Office XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows XP for End Users

Microsoft Office 2003

Microsoft Project 2002

Home User: Home and Personal Finance

Home and Personal

Lotus Notes 8

Lotus Notes 7

Microsoft Internet Explorer 8

Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi