Lợi ích vượt trội
Trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thương mại là một phần thiết yếu để đảm bảo hiệu suất hoạt động của tổ chức. Mỗi công ty muốn thành công đều phải “sẵn sàng toàn cầu hóa” để nâng cao tính cạnh tranh và vượt qua nhiều thách thức lớn khác.

GlobalEnglish giải quyết được các thách thức của doanh nghiệp
Sự tăng trưởng, hiệu suất và năng lực làm việc của doanh nghiệp sẽ khó có thể đạt lên đến tầm cao như mong đợi nếu thiếu sự hợp tác và giao tiếp toàn cầu. GlobalEnglish có thể giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức như sự Tăng trưởng của công ty, Năng lực quản lý, Năng lực kinh doanh và Giao tiếp toàn cầu 

1. Sự tăng trưởng của công ty
Trên thị trường, khi các doanh nghiệp hợp tác và sát nhập thì hàng loạt cơ hội mới được mở ra. Tuy nhiên, nếu thiếu tiếng nói chung – tiếng Anh thương mại toàn cầu - giữa các doanh nghiệp thì dường như doanh nghiệp đó sẽ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.
Theo dự đoán của Liên Hợp Quốc thì 70% sự tăng trưởng của thế giới nằm ở những thị trường mới nổi. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày nay yêu cầu các công ty phải có được những bước tiến riêng, điểm nhấn riêng, khách hàng mới, hay cơ chế thúc đẩy những nhân viên tài năng trong công ty cống hiến nhiều hơn nữa. GlobalEnglish tập trung vào Tiếng Anh Thương Mại cho phép doanh nghiệp mở rộng thị trường và tận dụng được thế mạnh của mình để phát triển toàn cầu.