BIDV ứng dụng thành công GlobalEnglish
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng phát triển sâu rộng, xây dựng được một đội ngũ nhân lực không chỉ lớn về số lượng mà còn có chất lượng cao trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong mọi giai đoạn của mỗi tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là với những Ngân hàng thương mại lớn, phát triển đa lĩnh vực như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã đang mở rộng quy mô ngân hàng trên toàn thế giới. Với nguồn nhân lực dồi dào, BIDV hiểu rõ để trở thành Ngân hàng hàng đầu trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới thì việc nâng cao năng lực tiếng Anh thương mại – ngôn ngữ chung của thế giới - là yếu tố tiên quyết và quan trọng mà BIDV cần phải thực hiện. BIDV cần một giải pháp toàn đào tạo toàn diện để có thể triển khai được cho toàn bộ nguồn nhân lực của Ngân hàng trên toàn thế giới.

Năm 2010, BIDV đã triển khai thí điểm chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến GlobalEnglish cho các cán bộ, nhân viên tại Hội sở. Dựa trên những kết quả phân tích đánh giá thường xuyên do GT&T Việt Nam và Trung tâm Đào tạo (TTĐT) - BIDV phối hợp thực hiện, cũng như thu thập ý kiến, phản hồi của các những học viên tham gia, Ban lãnh đạo BIDV đã nhận thấy hiệu quả mà chương trình đào tạo này mang lại.
Sau đó, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2011, BIDV với đầu mối thực hiện là TTĐT – BIDV quyết định mở rộng triển khai cho các học viên tại các Ban, các Chi nhánh trong hệ thống BIDV. Kết quả thu được là rất khả quan và hiệu quả đào tạo tiếng Anh được nâng lên rõ rệt.
Tính đến năm 2012, BIDV và GT&T Việt nam sau 3 năm hợp tác đã triển khai thành công chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến GlobalEnglish. BIDV giảm được 30% chi phí đào tạo tiếng Anh hàng năm so với phương pháp đào tạo truyền thống.
Chi phí đào tạo giảm, kết quả thu tăng: theo báo cáo và khảo sát thường niên của GlobalLearn đối với học viên BIDV, sau 1 năm triển khai, 94% học viên đã có những tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng nghe, 87% cải thiện được kỹ năng đọc và 76% học viên nâng cao được kỹ năng nói và viết của mình, 85% học viên có thể soạn thảo và đọc hiểu các email tiếng Anh và 80% có khả năng tham gia và các cuộc họp hoặc thuyết trình bằng tiếng Anh.
- 91.2%học viên tham gia khảo sát đánh giá chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến GlobalEnglish có phù hợp với BIDV
- 90.2 %học viên tham gia khảo sát nhận thấy trình độ Tiếng Anh của họ có tiến bộ sau khi tham gia khóa học GlobalEnglish
- 80%học viên tham gia khảo sát vẫn muốn tiếp tục tham gia học tập GlobalEnglish nếu chưa đạt được trình độ cao nhất của chương trìnhHọ tên và Email
Nội dung câu hỏi