Giải thưởng


Dưới đây là một số giải thưởng tiêu biểu mà GlobalEnglish
đã đạt được trong những năm vừa qua:
GlobalEnglish vinh dự được giải thưởng về Sáng Tạo trong Học tập và Quản Lý: Giải Pháp/Nội dung doanh nghiệp


Globalenglish được nhận giải thưởng của năm 2011 về Giải Pháp Tương Tác cho Khách Hàng


Inc. Magazine 2011 Inc. 5000
GlobalEnglish Corporation là một trong 5000 cái tên được nhắc đến như một công ty tư nhân phát triên nhanh nhất nước Mỹ năm 2011


2011 SIIA CODiE Awards


Công ty phát triển E-learning của năm 2010


Inc. Magazine 2010 Inc. 5000
GlobalEnglish Corporation là một trong 5000 cái tên được nhắc đến như một công ty tư nhân phát triên nhanh nhất nước Mỹ năm 2010


2010 SIIA CODiE Awards

.

Chuyên Gia của năm 2012 – Bắc Mỹ


Brandon Hall Awards: Outstanding Learning Programs and Initiatives
  • 2008 Silver Award: GE Money Czech Republic
Using Blended Learning to Develop English Communication Skills and Deliver Results
  • 2006 Silver Award: Nike
How Nike is Using English Communication and Behavior Training to Stay #1
  • 2005 Bronze Award: Computer Associates
Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi