Khách hàng điển hình của GlobalEnglish
Các công ty toàn cầu sử dụng GlobalEnglish để có được chất lượng đào tạo tiếng Anh tốt nhất nhất nhằm giúp nhân viên của họ phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng. Sản phẩm đào tạo trực tuyến toàn diện của GlobalEnglish đáp ứng nhu cầu của học viên ở mọi cấp độ và giúp học viên xây dựng cũng như củng cố những kỹ năng thiết yếu để giao tiếp hiệu quả và tự tin bằng tiếng Anh.
Dịch vụ đào tạo tiếng Anh online đem lại những hỗ trợ toàn diện cho các học viên – từ việc đánh giá trình độ, phát triển kỹ năng đến hỗ trợ trực tiếp trong công việc. Nội dung đào tạo tiếng Anh được kết hợp vào các tình huống áp dụng tương ứng trong công việc, tập trung chủ yếu vào những ngữ cảnh văn hóa quan trọng. Dưới đây là danh một số khách hàng tiêu biểu của GlobalEnglish.
Trên thế giới, các khách hàng có thể kể đến của GlobalEnglish bao gồm:
GT&T Việt Nam là đại diện phân phối chính thức của GlobalEnglish tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào và Campuchia). Cho đến nay, GlobalEnglish đã được triển khai thành công tại một số tổ chức/Tập đoàn như:Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi